Milieu

Door te kiezen voor CO2-neutraliteit, kiest Bulkray ervoor zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van zijn CO2-uitstoot in plaats van het over te laten aan de maatschappij en toekomstige generaties.

EEN INNOVATIEVE CO2-NEUTRALE AANPAK

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid jegens toekomstige generaties en in het licht van de klimaatverandering heeft ons bedrijf een ware milieustrategie ontwikkeld door middel van acties zoals specifieke trainingen voor het eco-rijden van de chauffeurs of de ontwikkeling van een selectiebeleid van voertuigen die zuiniger rijden.

Ondanks al deze acties zijn we ons ervan bewust dat er een bepaalde impact is verbonden aan de CO2-uitstoot van onze voertuigen. Daarom wilden we de eerste Belgische speler worden met het label “CO2 Neutraal” in de sector van auto’s met chauffeur (Frans: VTC). Door het ondersteunen van het klimaatproject « Saving Trees in Uganda » wordt de CO2-uitstoot van onze voertuigen daar verminderd, wat we hier nog niet hebben kunnen vermijden op dit moment.

Om meer te weten te komen over:

de compensatie

– het CO2-neutrale label

het klimaatproject